Wie is wie SK

Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef afdeling Stropkaai


Wie is wie?

                                                                             

                                                                              Groepsfoto

Directieteam


Steven Van Heesvelde

Algemeen directeurMyriam Versigghel

Campusdirecteur


Petra Van Assche

Pedagogisch directeur

 

Klasleerkrachten

Juf Janne

De schelpen

Juf Sophie

De octopussen

Juf Jolien

Het eiland

Juf Karla

De zeesterren

Juf Ann

De matrozen

Juf Mieke

De piraten

Ambulante leerkrachten

Meester Peter


Juf Christine

Juf Annemie

Juf Maja

Juf Iris

Kinderverzorging


Juf Elien

Individuele begeleiding

Logopedie


Juf  Anouk


Juf  Sarah

Ergotherapie


Juf  Sarah


Juf Lotte


Juf  Leen

Kinesitherapie


Juf Annelien


Meester Lode

Psychotherapie

Maaike

Sociaal verpleegkundige

Juf Sophie

Logistieke ondersteuning

Alexandra