Kalender SK

Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef


Kalender 

Noteer deze data alvast in je agenda!


maandag 2 september : START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR


donderdag 19 september : INFOAVOND VOOR DE OUDERS


woensdag 25 september : VRIJAF (pedagogische studiedag)


vrijdag 4 oktober : FACULTATIEVE VERLOFDAG


26 oktober tot 3 november : HERFSTVAKANTIE


maandag 11 november : VRIJAF (Wapenstilstand)


donderdag 14 november : INFOAVOND VOOR DE SCHOOLVERLATERS


woensdag 27 november : VRIJAF (pedagogische studiedag)


21 december tot 5 januari : KERSTVAKANTIE


dinsdag 28 januari : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT


vrijdag 7 februari : FACULTATIEVE VERLOFDAG


22 februari tot 1 maart : KROKUSVAKANTIE


vrijdag 20 maart : VRIJAF (pedagogische studiedag)


zondag 29 maart : SCHOOLFEEST


4 tot 19 april : PAASVAKANTIE


vrijdag 1 mei : VRIJAF


donderdag 21 mei : VRIJAF (OLH Hemelvaart)


vrijdag 22 mei : VRIJAF (brugdag)


maandag 1 juni : VRIJAF (pinkstermaandag)


maandag 29 juni : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT


1 juli tot 31 augustus : ZOMERVAKANTIE