Afdeling Stropkaai


Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef afdeling StropkaaiWelkom op onze school
Beste ouders, 


Dit schooljaar is er weer een ouderraad voor de lagere school.

De ouderraad en de school werken samen om de kinderen in de beste omstandigheden te laten leren en spelen. 


De ouderraad doet mee met de opendeurdagen van de school op 29 maart (Stropkaai) en 16 mei (De Deyne).

We geven dan informatie over:

Hobbies en vrijetijdsbesteding voor onze kinderen.

Sportclubs en andere verenigingen komen naar de opendeurdagen en laten jullie kennis maken met hun aanbod.


Je kan de ouderraad herkennen aan onze t-shirts.


Tot dan!


Wil je de ouderraad graag helpen of heb je een idee? Spreek dan een juf of meester aan!

Neem gerust een kijkje op onze Facebook-pagina