Afdeling Stropkaai

Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef afdeling Stropkaai



Welkom op onze school

Blijf op de hoogte rond verdere maatregelen of tips om jullie kinderen bezig te houden via onze facebook-pagina

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan vanaf 4 mei


Voor een bezoek aan onze werking of voor een inschrijving maakt u best vooraf een afspraak





09/282 90 04

0472/89 31 06




Beste ouders, 


Dit schooljaar is er weer een ouderraad voor de lagere school.

De ouderraad en de school werken samen om de kinderen in de beste omstandigheden te laten leren en spelen. 


De ouderraad doet mee met de opendeurdagen van de school op 29 maart (Stropkaai) en 16 mei (De Deyne).

We geven dan informatie over:

Hobbies en vrijetijdsbesteding voor onze kinderen.

Sportclubs en andere verenigingen komen naar de opendeurdagen en laten jullie kennis maken met hun aanbod.


Je kan de ouderraad herkennen aan onze t-shirts.


Tot dan!


Wil je de ouderraad graag helpen of heb je een idee? Spreek dan een juf of meester aan!