Kalender SK

Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef


Kalender en maaltijden

Noteer deze data alvast in je agenda!


Eerste trimester:


maandag 3 september : START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR


donderdag 20 september : INFOAVOND VOOR DE OUDERS


vrijdag 28 september : FACULTATIEVE VERLOFDAG


27 oktober tot 4 november  : HERFSTVAKANTIE


maandag 12 november : VRIJAF (pedagogische studiedag)

 

donderdag 15 november : INFOAVOND VOOR DE SCHOOLVERLATERS


22 december tot 6 januari : KERSTVAKANTIE


Tweede trimester:


dinsdag 22  januari : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT


maandag 11 februari : FACULTATIEVE VERLOFDAG


woensdag 27 februari : VRIJAF (pedagogische studiedag)


2 tot 10 maart : KROKUSVAKANTIE


zondag 31 maart  : SCHOOLFEEST


6 tot 21 april : PAASVAKANTIE


Derde trimester:


maandag 22 april : VRIJAF (paasmaandag)


woensdag 1 mei : VRIJAF


woensdag 15 tot vrijdag 17 mei : BOSKLASSEN


donderdag 30 mei : VRIJAF (OLH Hemelvaart)


vrijdag 31 mei : VRIJAF (brugdag)


maandag 10 juni : VRIJAF (pinkstermaandag)


maandag 24 juni : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT


29 juni tot 1 september : ZOMERVAKANTIE