Kalender SK

Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef

 

Kalender en maaltijden

Noteer deze data alvast in je agenda!

 

Eerste trimester:

 

maandag 3 september : START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

 

donderdag 20 september : INFOAVOND VOOR DE OUDERS

 

vrijdag 28 september : FACULTATIEVE VERLOFDAG

 

27 oktober tot 4 november : HERFSTVAKANTIE

 

maandag 12 november : VRIJAF (pedagogische studiedag)

donderdag 15 november : INFOAVOND VOOR DE SCHOOLVERLATERS

 

22 december tot 6 januari : KERSTVAKANTIE

 

Tweede trimester:

 

dinsdag 22 januari : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT

 

maandag 11 februari : FACULTATIEVE VERLOFDAG

 

woensdag 27 februari : VRIJAF (pedagogische studiedag)

 

2 tot 10 maart : KROKUSVAKANTIE

 

zondag 31 maart : SCHOOLFEEST

 

6 tot 21 april : PAASVAKANTIE

 

Derde trimester:

 

maandag 22 april : VRIJAF (paasmaandag)

 

woensdag 1 mei : VRIJAF

 

woensdag 15 tot vrijdag 17 mei : BOSKLASSEN

 

donderdag 30 mei : VRIJAF (OLH Hemelvaart)

 

vrijdag 31 mei : VRIJAF (brugdag)

 

maandag 10 juni : VRIJAF (pinkstermaandag)

 

maandag 24 juni : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT

 

29 juni tot 1 september : ZOMERVAKANTIE