Kalender SK

Gesubsidieerde Vrije Lagere School

voor Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jozef

 

Kalender en maaltijden

Noteer deze data alvast in je agenda!

KALENDER 2017-2018

 

vrijdag 1 september : START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

 

donderdag 21 september : INFOAVOND VOOR DE OUDERS

 

woensdag 11 oktober : VRIJAF (pedagogische studiedag)

 

28 oktober tot 5 november : HERFSTVAKANTIE

 

maandag 13 november : VRIJAF (facultatieve verlofdag)

 

23 december tot 7 januari : KERSTVAKANTIE

 

dinsdag 23 januari : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT

 

10 februari tot 18 februari : KROKUSVAKANTIE

 

vrijdag 16 maart : VRIJAF (pedagogische studiedag)

 

zondag 25 maart : SCHOOLFEEST

 

31 maart tot 15 april : PAASVAKANTIE

 

maandag 30 april : VRIJAF (facultatieve verlofdag)

 

dinsdag 1 mei : VRIJAF

 

donderdag 10 mei : VRIJAF (OLH Hemelvaart)

 

vrijdag 11 mei : VRIJAF (brugdag)

 

maandag 21 mei : VRIJAF (pinkstermaandag)

 

maandag 25 juni : INDIVIDUEEL OUDERCONTACT

 

30 juni tot 2 september : ZOMERVAKANTIE

 

 

Menu